Berlaku kematian. tanah tersirah = tanah kuburan yang merah.