Mengambil harta benda orang lain dengan kekerasan; mengambil untung daripada orang miskin dan melarat.