Memberi nasihat kepada orang yang tidak mahu mendengarnya. (Bandingkan dengan: Melekatkan kersik ke buluh).