Berbuat baik kepada orang yang tahu berterima kasih.