Percakapan yang tidak jelas sehingga menimbulkan salah faham orang yang mendengarnya.