Mengerjakan urusan orang lain tanpa mendapat sesuatu faedah.