Menyusahkan diri dengan memelihara orang yang tiada mendatangkan faedah.