Memperkenakan tipu muslihat untuk mencelakakan orang.