Tiap-tiap perbuatan itu hendaklah bersesuaian dengan tempat dan keadaannya.