Memberi keterangan tentang sesuatu perkara yang sudah jelas.