Kelakuan yang mengada-ada oleh kerana dipuji. melabuh-labuh = terangkat-angkat.