Tidak ada orang yang mahu menghina kaum keluarganya sendiri. (Bandingkan dengan: Membasahkan garam sendiri).