Tahu membuat pekerjaan yang jahat hendaklah tahu menyembunyikannya pula.