Mati dalam kemegahan. (Bandingkan dengan: Biar mati berkapankan kain cindai, jangan kain kadut).