Walaupun badan sudah hancur di dalam tanah, tetapi nama yang baik dikenang juga.