Anak dan bapa wajib tolong-menolong. kalang = galang.