Sanak-saudara atau kaum kerabat lebih dipentingkan daripada orang lain.