Perkara yang sudah selesai, tetapi tak lama kemudian berubah pula.