Tidak bersalah tetapi ikut terlibat dalam sesuatu kesalahan.