Pengetahuan (kepandaian) selalu juga terdapat dalam kalangan orang miskin dan hina.