Mana kaum atau puak yang tidak ada asal keturunannya?