Orang yang biasa berbuat jahat tak dapat melupakan tempat ia bersuka ria.