Malas berusaha tentulah kelaparan. garit = gerak, perit = pedih.