Mengecap kesenangan dengan jalan memeras orang lain.