Perlawanan yang tidak seimbang (orang kecil melawan orang yang berkuasa).