Mudah berjanji tetapi mudah pula mengubah janjinya itu.