Orang yang mendapat kemalangan kerana tiada tahu menjaga tutur katanya. petik = gerak lidah.