Gagah atau angkuh kerana harta orang lain. selang = pinjam.