Perbuatan yang dilakukan kerana nafsu akhirnya akan mendatangkan bencana dan penyesalan.