Gilakan seorang perempuan sehingga lupa akan makan dan minum.