Pakaian dan rupanya boleh jadi sama tetapi kedudukannya lain-lain.