Suatu perkara yang mustahil. langkas = luruh kerana terlampau masak.