Berhajat kepada pangkat yang tinggi sedangkan pangkat rendah pun tidak ada.