Jika terpaksa, barang yang kurang baik pun dapat digunakan juga.