Orang lelaki yang berhimpun di rumah perempuan jahat.