• sofia

  apa maksud jazbah

  • andra nis:)

   jazbah bermaksud keadaan dr yg sedar bahawa ALLAH mendahului
   segala-galanya apabile melihat sesuatu….:)

   • nina

    first time dengar………………..

  • baru pertama kali dengar

   • barami

    saya pun sama

 • Selynn Ning

  jazbah
  Menurut kamus dewan “menarik” bermaksud :

  1. menghela supaya bergerak ke arah diri sendiri (maju ke hadapan, keluar, tercabut, dll), menyentak, menyeret: ~ perahu ke darat.
  2. mencabut, mengambil, meng-hunus, menyedut, dll: kipas-kipas itu hendak-lah dipasang supaya dapat ~ udara yg bersih dr luar masuk ke dlm bilik itu;.

  Menurut kamus dewan “tarikan” bermaksud :

  1. sesuatu yg ditarik, hasil menarik 2. daya menarik, perihal menarik : ~ bumi ke atas sesuatu benda yg berdekatan dengannya disebut berat benda itu;

  “Tarikan” juga memberi makna seerti dengan heretan: helaan, seretan, runtutan, ragutan, renggutan, sentakan, sentapan, rentapan, rengkuhan

  Jadhbah Menurut Amalan Tasawuf Islami.

  Jadhbah menurut Tasawuf Islami bermaksud “tarikan Allah terhadap insan kepada hadhatNya sedangkan insan tersebut merasakan seolah-olah tidak berada bersama dengan insan lain yang berada di alam nyata” (Wan Ahmad Muhammad Zain al-Fathani, 2002). Orang yang telah mendapat jadhbah dipanggil majdhub. Majdhub bermaksud “manusia yang ditarik oleh Allah kepada alam yang lain dari keadaan biasa. ” (Wan Ahmad Muhammad Zain al-Fathani, 2002).

  Huraian Definisi
  Pada pandangan pengkaji “tarikan” dalam definisi di atas memberi maksud “mengubah” atau “memindah”. Perkataan “tarikan” juga disandarkan kepada Allah. Dapat difahami di sini bahawa berlaku jadhbah adalah kehendak Allah, perbuatan Allah, tiada di sana campur tangan makhluk. Allah berkuasa terhadap apa yang Dia kehendaki. Allah yang mengubah, memindahkan atau menukar kedudukan seseorang hambanya yang Dia pilih.

  Tarikan Allah kepada insan tersebut menuju ke dalam haḍratNya. Haḍrat berasal dari perkataan bahasa arab yang memberi maksud datang. Haḍrat menurut kamus dewan bermaksud :

  1. hadapan (Allah, Nabi, raja): hendaklah engkau sangat-sangat menyerah­kan dirimu ke ~ Allah Taala; datang ke ~ paduka anakanda Seri Sultan Alauddin Riayat Shah.

  2. majlis (perjumpaan) yg ber­hubung­an dgn agama.

  Dapat kita faham bahawa maksud “tarikan Allah terhadap seorang insan ke dalam hadratNya” ialah Allah telah mengubah pandangan mata hati seseorang untuk sentiasa melihat dan memandang kepadaNya. Allah meletakkan hambanya sentiasa dalam Insan sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud :

  Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Kemudian lelaki tersebut bertanya lagi: Wahai Rasulullah! Apakah makna Ihsan? Rasulullah s.a.w bersabda: Engkau hendaklah beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, sekiranya engkau tidak melihat-Nya, maka ketahuilah bahawa Dia sentiasa memerhatikanmu.

  Ungkapan “sedangkan insan tersebut seolah-olah merasakan seolah-olah dia tidak bersama dengan insan yang lain” memberi maksud Allah telah memindahkan segala penglihatan, pendengaran, pemikiran, minda, perasaan, seseorang berada dalam Kebesaran dan Keagungan Allah. Maka seorang yang majdhub adalah dibawah kawalan Allah sebagaimana yang difahami dari Hadis Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bermaksud :

  Sesungguhnya Allah Ta’ala telah berfirman: Barangsiapa yang memusuhi seorang waliKu, maka Aku akan isytiharkan perang terhadapnya. Seorang hambaKu tidak bertaqqarub (iaitu menghampirkan dirinya) kepadaKu dengan suatu amalan yang lebih Aku sukai lebih daripada amalan yang Aku fardhukan ke atasnya. Seseorang hamba sentiasa bertaqqarub dirinya kepadaKu, dengan amalan-amalan sunat sehingga Aku mencintainya. Apabila Aku sudah mencintainya, maka jadilah Aku pendengarannya yang dia mendengar sesuatu dengannya, jadilah Aku penglihatannya yang dia melihat sesuatu dengannya, jadilah Aku tangannya yang dengannya dia melakukan kerja, jadilah Aku kakinya yang dengannya dia berjalan. Sekiranya dia meminta daripadaKu Aku akan kurniakannya dan sekiranya dia meminta perlindungan dariKu nescaya Aku akan melindunginya.

  Hadis di atas membayangkan bahawa orang majdhub adalah orang muqarrabīn yang yang sangat dicintai oleh Allah. Ini dapat difahami dari definisi di atas bahawa orang majdhub adalah seorang insan yang dipindahkan segala pendengaran, penglihatan, tindak-tanduk adalah dibawah bimbingan Allah. Maka orang majdhub tersebut tidak mendengar, melihat, bergerak, bertindak mengikut pemikiran akal dan minda perasaannya. Tindakan itu bukannya pilihan akal, minda dan perasaannya. Tindakan adalah pilihan dan kehendak Allah. Mereka adalah manusia yang telah Allah tukar pendengaran, penglihatan, tindak-tinduk mereka hanya semata-mata datang dari Allah.

  Jika dia bertindak sesuatu, bukan dia yang hendak bertindak melakukan sesuatu tersebut, tetapi Allah yang menggerakkan jasadnya untuk bertindak. Maka tindakan tersebut bukannya tindakan yang datang dari pemikirannya, tetapi Allah yang berkehendakkan kepada tindakan tersebut. Allah yang perlakukan tindakan tersebut terhadap insan tersebut. Ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surah al-Anfal ayat 17 :

  öNn=sù öNèdqè=çFø)s? ÆÅ3»s9ur ©!$# óOßgn=tGs% 4 $tBur Mø‹tBu‘ øŒÎ) Mø‹tBu‘ ÆÅ3»s9ur ©!$# 4’tGu‘ 4 u’Í?ö7ãŠÏ9ur šúüÏZÏB÷sßJø9$# çm÷ZÏB ¹äIxt/ $·Z¡ym 4 žcÎ) ©!$# ìì‹ÏJy™ ÒOŠÎ=tæ ÇÊÐÈ
  Maksudnya : 17. maka bukanlah kamu Yang membunuh mereka, akan tetapi Allah jualah Yang menyebabkan pembunuhan mereka. dan bukanlah Engkau (Wahai Muhammad) Yang melempar ketika Engkau melempar, akan tetapi Allah jualah Yang melempar (untuk membinasakan orang-orang kafir), dan untuk mengurniakan orang-orang Yang beriman Dengan pengurniaan Yang baik (kemenangan) daripadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui.

  Menurut Ibnu Kahtir menunjuk sesuatu perbuatan adalah datang dari Allah, bukan dari tenaga, daya upaya manusia. Allah s.w.t adalah yang mencipta perbuatan hamba-hambanya. Segala kebaikan adalah datang dari Allah. Manusia hanyalah hamba semata-mata. Tidak lebih dari itu. Difahami dari ayat di atas ketika Baginda Rasulullah s.a.w. melontar, rasul dalam keadaan jadhbah. Beliau telah pindahkan oleh Allah kehadraNyat, Rasulullah membaling dengan penuh dirinya merasakan kebesaran Allah, bukan merasanya duduk di alam biasa. Allah mengurniakan kemenangan dalam perang badar sebagaimana Allah nyatakan dalan surah Ali Imran ayat 123 :

  ô‰s)s9ur ãNä.uŽÇtR ª!$# 9‘ô‰t7Î/ öNçFRr&ur ×’©!ÏŒr& ( (#qà)¨?$$sù ©!$# öNä3ª=yès9 tbrãä3ô±[email protected] ÇÊËÌÈ
  Maksunya : 123. dan Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan Dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah (kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang). oleh itu bertaqwalah kamu kepada Allah, supaya kamu bersyukur (akan kemenangan itu).
  To read more, please refer to:
  http://madrasahtasawuf.blogspot.com/

  • lowfatmilk

   hello, tkasih ye bantu aku 🙂 semoga dirahmati