Menyuruh orang lain membetulkan kesilapan tetapi diri sendiri jugga silap