Senantiasa menurut perkataan orang; kanak-kanak yang masih kecil.