Pengetahuan yang tidak sempurna, sehingga tidak mendatangkan faedah sedikit jua pun.