Tak tahan uji. sadur = lapis tipis pada logam yang lain, sepuh.