Tidak insaf akan keadaan dirinya. majal = tumpul, tidak tajam.