Selalu mahu menerima pemberian, tetapi segan memberi. lading = sebangsa perang.