Pembicaraan yang sudah melentur kian ke mari, hendaklah segera kembali ke pokok masalah.