Seluruh pekerjaan menjadi rosak, kerana sejak mula lagi sudah salah.