Kalau kurang hati-hati mungkin mendapat kerugian atau bahaya.