Orang yang kurang siasat di dalam sesuatu perkara, akhirnya akan mendapat kesusahan.