Orang bodoh yang tidak dapat melepaskan dirinya daripada kesusahan.