Orang yang menjadi kakitangan orang lain. (Bandingkan dengan: Gajah pengangkut lada, kuda pelejang bukit).