Anak yang dikahwinkan dengan kemanakan; sesuatu yang sudah sewajarnya.