Melakukan sesuatu yang kurang baik, tidak diketahui orang.